Netherlands: Link library

Link library for the Netherlands

RECENT ADDITION

IND for EMN (2005): Illegal Resident Third Country Nationals in the EU Member States: State approaches towards them and their profile and social situation.

FREE ONLINE REFERENCES IN ALPHABETICAL ORDER

Grünell, M., van den Berge, T. (2003): Migration and industrial relations ? the case of the Netherlands, European Industrial Relations Observatory.

Marinelli, V. (2006): Country Report The Netherlands, in: Niessen, J., Yongmi, S., Thompson, C. (eds.), ?Current Immigration Debates in Europe: A Publication of the European Migration Dialogue?, The Migration Policy Group.

ACVZ (2002): Vreemdelingen in bewaring. The Hague: Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken.

European Migration Network (EMN) (2007): Policy Analysis Report 2006 ? Developments in Migration and Aylum Policy in the Netherlands.

Hoogteijling (2002): Raming van het aantal niet in de GBA geregistreerden, Voorburg: Centraal Bureau voor de Statistiek.

IND for EMN (2005): Illegal Resident Third Country Nationals in the EU Member States: State approaches towards them and their profile and social situation.

Kromhout, M.H.C., Wubs, H., Beenakkers, E.M.Th. (2008): Illegaal verblijf in Nederland. Een literatuuronderzoek, WODC, Ministry of Justice.

Pluymen, M. (2004): Exclusion from Social Benefits as an Instrument of Migration Policy in the Netherlands, in IMIS ? Beiträge, No. 24, Pg. 75-87.

Sikkel, D., Heijden, P.G.M. van der, Gils, G. Van (2006): Methoden voor omvangschattingen van verborgen populaties, met name illegalen, WODC, Den Haag.

STV (2006): Jaarverslag 2006.

STV (2007): Cijfers Mensenhandel aanmeldingen 2007.

Van der Heijden, P., van Gils, G., Cruijff, M., Hessen, D., (2006): Een schatting van het aantal in Nederland verblijvende illegale vreemdelingen in 2005. Utrecht: IOPS- University of Utrecht.

Van Liempt, I., (2007): Navigating Borders: Inside Perspectives on the Process of Human Smuggling into the Netherlands, Amsterdam: Amsterdam University Press/IMISCOE.

Van der Leun, J.P., G. Engbersen, van der Heijden, P.  (1998): Illegaliteit en criminaliteit: schattingen, aanhoudingen en uitzettingen. Rotterdam: EUR/FSW.

Van der Leun, J.P.,  Vervoorn, L., (2004): Slavernij-achtige? uitbuiting in Nederland. Een inventariserende literatuurstudie in het kader van de uitbreiding van de strafbaarstelling van mensenhandel. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.